Geschiedenis

De stichting is opgericht op 7 januari 1993 te Hilvarenbeek als ESBC-Holland met als statutaire zetel Hilvarenbeek, Diessenseweg 99a (het adres van bowling Hilvarenbeek.).
 
De oprichters waren: Wim de Wit, Bernadine Koenders, Paul van Bragt, André Wiltschut, George Sorber en Paul Douw.
 
ESBC-Holland stelde zich als doel het organiseren, stimuleren, begeleiden en activeren van Bowling evenementen, waarbij men zich voornamelijk richt op het Europees Kampioenschap Senior bowlen, die ertoe kunnen leiden dat de mensheid zich actief ontspant.
Dit alles in de ruimste zin van het woord (artikel 2 lid 1).
Er was echter ook een achterliggende gedachte bij het oprichten. Nederland had zich opgeworpen de Europese Kampioenschappen te organiseren in Nederland. Met het oprichten van de stichting liepen de bestuursleden geen persoonlijk financieel risico, mocht er iets mis gaan.
 
In de loop der jaren zijn er diverse bestuursleden opgestapt en nieuwe leden aangetreden. Bernadine, André en Paul van Bragt stopten ermee toen de bowling activiteiten voor hen wegvielen.
Helaas hebben we Wim de Wit, alias mister ESBC moeten verliezen door zijn ziekte op 6 januari 2005.
Ad Kuijpers is korte tijd bestuurslid geweest, doch het werk als bestuurder lag hem niet.
In februari 2007 heeft George Sorber te kennen gegeven niet langer meer actief te willen zijn voor ESBC Nederland.
Hetzelfde gebeurde op 16 februari 2008, John de Vries heeft toen zijn bestuursfunctie neergelegd.
Medio maart 2009 is Bep Klaassen-van Persie gestopt als bestuurslid wedstrijdzaken.
In 2009 vormen Annemarie Douw, Lia Fievet, Jan Broekhuizen en Paul Douw het bestuur.
Met vier leden was ESBC-Nederland voldoende bezet om op volle sterkte, hard te werken aan onze bowling sport.
In oktober 2010 is Marti Koedijk aangetrokken als voorzitter om het vele werk met betrekking tot het EK 2012 in goede banen te leiden.
In augustus 2011 stapt jan Broekhuizen uit het bestuur
Op 1 oktober 2011 verlaat Marti Koedijk het bestuur, mede omdat het EK 2012 niet in Nederland wordt georganiseerd.
In oktober 2013 komt Carl Schroder het bestuur versterken me technische kennis.
Medio februari 2014 stopt Annemarie Douw-Sturm met haar activiteiten voor ESBC Nederland en geeft Paul Douw aan zijn activiteiten te willen verminderen. Hierop worden Arno Hummelink en Wim Waals lid van het bestuur van ESBC Nederland.
Lia Fievet blijft voorzitter, Paul Douw wordt penningmeester en Wim Waals secretaris.
Op 15 september 2015 verlaat Wim Waals het bestuur van ESBC Nederland en neemt Titia Janssen zijn plaats over.
 
Activiteiten
Na het Europees Kampioenschap in 1993 te Hilvarenbeek, Veldhoven en Eindhoven, is de stichting doorgegaan met het verzorgen van de Europese Kampioenschappen.
Landelijk zijn wij eerst de Nederlandse Kampioenschappen Scratch en later de Nederlandse Kampioenschappen Handicap gaan organiseren in opdracht van de NBF. In 2012 zijn daar de Nederlandse Kampioenschappen Dubbel bijgekomen.
In 2009 kwam er een nieuwe opdracht bij. Het organiseren van de Master Tour 50+. Twaalf 50+ toernooien doen hier aan mee. Het doel is de bowlingsport te bevorderen voor alle personen die in het jaar waarin deze toernooien worden gehouden 50 jaar worden of inmiddels 50 jaar en ouder zijn.
In 2013 kwam daarboven ook het organiseren van de Nederlandse vertegenwoordiging van Het Wereld Kampioenschap 50+ bij.
 
ESBC Nederland: In 2004 werd duidelijk dat onze statuten hard aan vervanging toe waren. Ook de vestigingsplaats werd een probleem, omdat de banden met de bowling te Hilvarenbeek er niet meer waren. Vele deelnemers aan het EK en NK vonden de naam ESBC-Holland
niet juist omdat dat wijst naar Noord en Zuid Holland en dat is niet Nederland. Dus met het aanpassen van de statuten is gelijk de naam aangepast. De statuten voldoen aan de eisen van de NBF en aan de huidige wettelijke eisen.
 
Wij heten ESBC-Nederland ook handelend onder ESBC-Holland.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-west-Holland, gevestigd in Blokker met dossiernummer 41097915.
 
Doel van ESBC-Nederland is het stimuleren van het senioren bowlen en de bowlingsport in het algemeen in Nederland.
 
ESBC-Nederland vertegenwoordigt in de Bondsvergadering van de NBF de leden der NBF aangesloten bij onze stichting.Dit gebeurt via de Stichting tot bevordering van de Bowlingsport. Wij proberen deze leden zo goed mogelijk te informeren en te vertegenwoordigen
In overleg met het bestuur van de NBF is ESBC Nederland in 2012 samengegaan in de Stichting tot bevordering van de Bowlingsport. ESBC Nederland is een apart onderdeel van deze stichting. In de Bondsvergadering worden de stemmen van beide stichtingen bij elkaar opgeteld en is de bondsafgevaardigde de Stichting tot bevordering van de bowlingsport. De stichting tot bevordering van de bowlingsport heeft hetzelfde bestuur als ESBC Nederland.