Statuten

De statuten van ESBC-Nederland zijn de wetsartikelen voor onze stichting. Alle rechten en plichten staan erin.
In de woordenbrij van deze regels is een goede kennis van die statuten hard nodig.
ESBC Nederland heeft bij de oprichting natuurlijk statuten gekregen, We zijn op 7 januari 1993 opgericht bij een notaris in Hilvarenbeek.
 
De inhoud van die statuten waren louter gericht op de stichting, zonder rekening te houden met de wensen van de
Nederlandse Bowling Federatie (NBF).
Nadat we waren uit Hilvarenbeek waren vertrokken met de Nederlandse Kampioenschappen, kwamen we in moeilijkheden met de vestigingsplaats.
 
In 2005 werd het echt noodzakelijk deze aan te passen. De vestigingsplaats Hilvarenbeek moest gewijzigd worden, nu is gekozen voor de vestigingsplaats Blokker.
Gelijktijdig moesten de statuten aangepast worden aan de regels van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). In nauwe samenwerking is dat gedaan. Nadat de bestuursvergadering zich unaniem had uitgesproken voor wijziging van de statuten en vestigingsplaats, zijn deze gepasseerd bij de notaris.
 
Wat staat er in de statuten van ESBC/Nederland
Artikelen 1 en 2 Naam, zetel en duur van de stichting en natuurlijk het doel van de stichting.
Artikelen 3,4 en 5 Overeenkomst met een `aangeslotene`, met zijn-haar rechten en plichten. Ook staan daar de straffen
Voor de `aangeslotene` beschreven.
Artikelen 6,7, en 8 Omschrijving van het bestuur, haar bevoegdheden, de teken bevoegdheid en de bestuursvergaderingen
Artikel 9 Wie vertegenwoordigt de stichting voor de buitenwereld.
Artikel 10 Wie stelt een commissie aan, wat kunnen de taken en bevoegdheden van die commissie zijn.
Artikel 11 Eisen aan de boekhouding en de financiën
Artikel 12 Rekening en verantwoording door het bestuur, wanneer en hoe.
Artikelen 13 en 14 Hoe komt de besluitvorming tot stand en wanneer zijn besluiten nietig en Vernietigbaar
Artikelen 15 en 16 Regels aan en van reglementen en statuten
Artikel 17 Ontbinding en vereffening bij opheffen van de stichting.
 
De volledige statuten van ESBC Nederland staan in eeb PDF-file die je kan openen door op de button te klikken